Ulus Ahmet Adnan Saygun cad, Canan Sk., 34340 Beşiktaş İstanbul
Gynecological Oncology

Assoc. Prof. MD. Alper Karalök

1981 yılında doğdum. Orta öğretimimi Adıyaman Anadolu Lisesi’nde yaptım. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasına başladım. 2011 yılında uzman olduktan sonra Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Jinekolojik onkoloji cerrahisi üst ihtisasına başladım. 2014 yılında jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlık eğitimini bitirip kendi hastanemde jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı olarak görev yaptım.

Görev yaptığım sürede özellikle minimal invaziv cerrahiler üzerine yoğunlaştım. 2018 yılında Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Jinekolojik Onkoloji Bölümünde gözlemci hekim olarak bulundum. Çok sayıda robotik jinekolojik ve jinekolojik onkolojik operasyonlar gözlemledim. 2018 yılında Doçent oldum. Uzman olarak çalıştığım Etlik Zübeyde Hanım kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesinde jinekolojik onkoljik operasyonlar haricinde zor jinekolojik operasyonlar, endometriyozis cerrahisi ve ürojinekolojik operasyonlar konusunda birçok operasyona dahil oldum.

Jinekolojide laparoskopik cerrahi, jinekolojik kanserlerde laparoskopik cerrahi, preinvaziv servikal lezyonlar, over kanseri cerrahisi, nadir görülen over malignensileri, endometrium kanseri’nde sentinel lenf nodu uygulaması, ürojinekoloji özel ilgi alanlarımdır.

Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde makalesi var. İki çocuk babasıyım.

Education

  • 2004 – Ankara University Medical Faculty
  • 2011 – Obstetrics & Gynecology Specialization, Akdeniz University Medical Faculty, Antalya, Turkey
  • 2014 – Gynecologic Oncology Sub-specialization, Etlik Zübeyde Hanım Obstetrics & Gynecology Education & Research Hospital, Gynecologic Oncology Department, Ankara, Turkey
  • 2018 October – Obstetrics & Gynecology Associate Professorship (IUC)
  • 2018 – Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Gynecologic Oncology Department (July-August) Robotic Surgery (Observing Doctor) New York, USA

Experience

  • Liv Hospital Ulus (2019)
  • Etlik Zübeyde Hanım Obstetrics & Gynecology Education & Research Hospital, Gynecologic Oncology Department (2014 – 2019)
  • Etlik Zübeyde Hanım Obstetrics & Gynecology Education & Research Hospital, Gynecologic Oncology Department Sub-specialization Assistant (2011 – 2014)
  • Antalya Atatürk State Hospital Specialist Doctor (2011 – 2011)
  • Akdeniz University Medical Faculty Obstetrics & Gynecology Department Research Assistant (2005 – 2011)

Sorularınız için

Yandaki formu kullanarak sorularınız için bana ulaşabilirsiniz.