Ulus Ahmet Adnan Saygun cad, Canan Sk., 34340 Beşiktaş İstanbul

Uterin Kanseri Evreleme

Uterin kanseri 2 şekilde evrelenir. T (tümör) Bu, orijinal tümörün boyutunu tanımlar. N (düğüm) Bu, kanserin lenf düğümlerinde mevcut olup olmadığını gösterir. M (metastaz) Bu, kanserin vücudun diğer bölgelerine, genellikle karaciğere, kemiklere veya beyine yayılıp yayılmadığını ifade eder. T, N ve M puanları atandıktan sonra, genel bir aşama atanır.

Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu, FIGO olarak bilinen benzer bir evreleme sistemine sahiptir. TNM sisteminden farklı olarak FIGO sistemi aşama 0'ı içermez.

Aşama 0

Bu aşama aynı zamanda yerinde karsinom olarak da bilinir. Kanser hücreleri, alttaki hücre katmanlarında büyümeden yalnızca endometriyum hücrelerinin yüzey katmanında bulunur. Kanser yakındaki lenf düğümlerine veya uzak bölgelere yayılmadı. Bu kanser öncesi bir lezyon. Bu aşama FIGO evreleme sistemine dahil değildir.

Evre I (evre 1 rahim kanseri)

Kanser yalnızca rahim vücudunda büyüyor. Ayrıca rahim ağzının bezlerine doğru büyüyor olabilir, ancak rahim ağzının destekleyici bağ dokusunda büyümüyor olabilir. Kanser lenf düğümlerine veya uzak bölgelere yayılmadı. Bu aşamanın iki alt kategorisi vardır:

Evre IA:

Evre I'in bu en erken formunda, kanser endometriyumdadır (uterusun iç tabakası) ve endometriyumdan uterusun altta yatan kas tabakasının (miyometriyum) yarısından daha azına yayılmışolabilir. Lenf düğümlerine veya uzak bölgelere yayılmamıştır.

Aşama IB:

Kanser endometriyumdan miyometriuma doğru büyümüş ve miyometriyumun yarısından daha fazlasına ilerlemiştir. Kanser rahime sınırlıdır.

Evre II (2. evre rahim kanseri)

Kanser rahim ağzının destekleyici bağ dokusuna (servikal stroma denir) doğru büyür. Kanser rahim dışına yayılmamıştır. Kanser lenf düğümlerine veya uzak bölgelere yayılmamıştır.

Evre III (evre 3 uterin kanseri)

Kanser ya rahim dışına ya da pelvik bölgedeki yakın dokulara yayılmıştır. Bu aşamanın dört alt kategorisi vardır:

Evre IIIA

Kanser uterusun dış yüzeyine (serosa adı verilir) ve / veya fallop tüplerine veya yumurtalıklara (adneksa) yayılmıştır. Kanser lenf düğümlerine veya uzak bölgelere yayılmamıştır.

Evre IIIB

Kanser vajinaya veya rahim çevresindeki dokulara (parametrium) yayılmıştır. Kanser lenf düğümlerine veya uzak bölgelere yayılmamıştır.

Evre IIIC1

Kanser rahim vücudunda büyüyor. Yakındaki bazı dokulara yayılmış olabilir, ancak mesane veya rektumun içine doğru büyümemiştir. Kanser pelvik lenf düğümlerine yayıldı, ancak aort çevresindeki veya uzak bölgelerdeki lenf düğümlerine yayılmadı.

Evre IIIC2

Yakındaki bazı dokulara yayılmış olabilir, ancak mesane veya rektumun içine doğru büyümemiştir. Kanser, aort çevresindeki lenf düğümlerine (peri-aortik lenf düğümleri) yayılmıştır, ancak uzak bölgelere yayılmamıştır.

Evre IV (evre 4 uterin kanseri)

Kanser, mesanenin iç yüzeyine veya rektuma (kalın bağırsağın alt kısmı), kasıktaki lenf düğümlerine ve / veya diğer organlar gibi uzak organlara yayılmıştırEvre IV rahim kanserinin iki alt kategorisi vardır: .

Evre IVA

Kanser, rektumun veya idrar kesesinin iç yüzeyine (mukoza olarak adlandırılır) yayılmıştır. Yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir veya olmayabilir, ancak uzak bölgelere yayılmamıştır. .

Evre IVB

Kanser uzaktaki lenf düğümlerine, üst karın bölgesine, omentuma veya kemikler, omentum veya akciğerler gibi rahimden uzak organlara yayılmıştır. Kanser herhangi bir boyutta olabilir ve lenf düğümlerine yayılmış olabilir veya olmayabilir.

Yayınlanma tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe


Sorularınız için

For general questions, please send me a message and I’ll get right back to you.