Ulus Ahmet Adnan Saygun cad, Canan Sk., 34340 Beşiktaş İstanbul

Yumurtalık Kanseri Evreleri Nelerdir?

Bir hastaya yumurtalık kanseri teşhisi konulduktan sonra doktorlar, yayılıp yayılmadığını ve yayıldıysa ne kadar uzağa yayıldığını anlamaya çalışacaklar. Bu işleme evreleme denir. Bir kanserin evresi, vücutta ne kadar kanser olduğunu açıklar. Kanserin ne kadar ciddi olduğunu ve en iyi nasıl tedavi edileceğini belirlemeye yardımcı olur. Doktorlar ayrıca hayatta kalma istatistikleri hakkında konuşurken bir kanserin evresini kullanırlar.

Yumurtalık kanseri evreleri, evre I (1) ile IV (4) arasında değişir. Kural olarak, sayı ne kadar düşükse, kanser o kadar az yayılır. Evre IV gibi daha yüksek bir sayı, kanserin daha fazla yayıldığı anlamına gelir. Her kişinin kanser deneyimi benzersiz olmasına rağmen, benzer evrelere sahip kanserler benzer bir görünüme sahip olma eğilimindedir ve genellikle aynı şekilde tedavi edilir.

Yumurtalık kanseri cerrahisinin amaçlarından biri tanı ve evreleme için doku örneklerinin alınmasıdır. Kanseri evrelemek için pelvis ve karnın farklı bölgelerinden doku örnekleri alınır ve laboratuarda incelenir.

Aşama nasıl belirlenir?

Yumurtalık kanseri evrelemesinde kullanılan 2 sistem, FIGO (Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu) sistemi ve AJCC (Amerikan Ortak Kanser Komitesi) TNM evreleme sistemi temelde aynıdır. Türkiye’de FIGO sistemi kullanılır.

Her ikisi de bu kanseri evrelemek (sınıflandırmak) için 3 faktör kullanır:

Tümörün kapsamı (boyutu) (T): Kanser yumurtalık veya fallop tüpünün dışına mı yayıldı? Kanser rahim veya mesane gibi yakındaki pelvik organlara ulaştı mı?

Yakındaki lenf düğümlerine yayılma (N): Kanser, pelvisteki veya aort çevresindeki (kalpten karın ve pelvisin arkası boyunca uzanan ana arter) lenf düğümlerine yayıldı mı?

Uzak bölgelere yayılma (metastaz) (M): Kanser akciğerlerin etrafındaki sıvıya (malign plevral efüzyon) veya karaciğer veya kemik gibi uzak organlara yayıldı mı?

T, N ve M'den sonraki sayılar veya harfler, bu faktörlerin her biri hakkında daha fazla ayrıntı sağlar. Daha yüksek sayılar, kanserin daha gelişmiş olduğu anlamına gelir. Bir kişinin T, N ve M kategorileri belirlendikten sonra, bu bilgiler genel bir aşama atamak için aşama gruplaması adı verilen bir süreçte birleştirilir.

Ameliyat sırasında çıkarılan doku incelenerek belirlenir. Bu aynı zamanda cerrahi evreleme olarak da bilinir. Bazen ameliyat hemen mümkün değilse, kanser yerine klinik bir evre verilir. Bu, ameliyattan önce yapılan fizik muayene, biyopsi ve görüntüleme testlerinin sonuçlarına dayanmaktadır.

Aşağıda açıklanan sistem yumurtalık kanseri, fallop tüpü kanseri ve primer periton kanseri için evreleme sistemidir.

Kanser evrelemesi karmaşık olabilir, bu nedenle doktorunuzdan anlayacağınız şekilde size açıklamasını isteyebilirsiniz.

I

Kanser sadece yumurtalıkta (veya yumurtalıklarda) veya fallop tüplerinde (T1).

Yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya uzak bölgelere (M0) yayılmamıştır.

IA

Kanser bir yumurtalıkta ve tümör yumurtalığın içinde sınırlı; veya kanser bir fallop tüpündedir ve sadece fallop tüpünün içindedir. Yumurtalık veya fallop tüpünün dış yüzeylerinde kanser yoktur. Karın ve pelvisten (T1a) gelen sıvıda (assit) veya yıkamalarda kanser hücresi bulunmaz.

Yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya uzak bölgelere (M0) yayılmamıştır.

IB

Kanser hem yumurtalıklarda hem de fallop tüplerindedir ancak dış yüzeylerinde değildir. Karın ve pelvisteki sıvıda (assit) veya yıkamada kanser hücresi bulunmaz (T1b). Yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya uzak bölgelere (M0) yayılmamıştır.

IC

Kanser bir veya her iki yumurtalıkta veya fallop tüplerinde ve aşağıdakilerden herhangi biri mevcut:

Tümörü çevreleyen doku (kapsül) ameliyat sırasında kırıldı ve bu da kanser hücrelerinin karın ve pelvise sızmasına (cerrahi dökülme olarak adlandırılır) izin verebilir. Bu aşama IC1'dir.

Kanser, yumurtalıklardan veya fallop tüplerinden en az birinin dış yüzeyindedir veya kapsül (tümörü çevreleyen doku) ameliyattan önce yırtılmıştır (patlamıştır) (kanser hücrelerinin karın ve pelvise dökülmesine neden olabilir). Bu aşama IC2'dir.

Kanser hücreleri, sıvıda (assit) veya karın ve pelvisteki yıkamalarda bulunur. Bu aşama IC3'tür.

Yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya uzak bölgelere (M0) yayılmamıştır.

II

Kanser bir veya her iki yumurtalıkta veya fallop tüplerindedir ve pelvis içindeki diğer organlara (rahim, mesane, sigmoid kolon veya rektum gibi) yayılmıştır veya birincil periton kanseri vardır (T2). Yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya uzak bölgelere (M0) yayılmamıştır.

IIA

Kanser, rahme, fallop tüplerine veya yumurtalıklara yayıldı. (T2a). Yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya uzak bölgelere (M0) yayılmamıştır.

IIB

Kanser, mesane, sigmoid kolon veya rektum (T2b) gibi yakındaki diğer pelvik organların dış yüzeyindedir veya bunlara doğru büyümüştür. Yakındaki lenf düğümlerine (N0) veya uzak bölgelere (M0) yayılmamıştır.

IIIA1

Kanser bir veya her iki yumurtalıkta veya fallop tüplerindedir veya birincil periton kanseri (T1) vardır ve pelviste (T2) yakın organlara yayılmış veya büyümüş olabilir. Sadece retroperitoneal (pelvik ve/veya para-aortik) lenf nodlarına yayılmıştır. Uzak bölgelere yayılmamıştır (M0).

IIIA2

Kanser bir veya her iki yumurtalıkta veya fallop tüplerindedir veya birincil periton kanseri vardır ve pelvis dışındaki organlara yayılmış veya büyümüştür. Ameliyat sırasında çıplak gözle karında (pelvis dışında) kanser görülmez, ancak laboratuarda incelendiğinde karın zarında küçük kanser birikintileri bulunur (T3a).

Kanser retroperitoneal lenf düğümlerine (N0 veya N1) yayılmış olabilir veya olmayabilir, ancak uzak bölgelere (M0) yayılmamıştır.

IIIB

Yumurtalıkların birinde veya her ikisinde veya fallop tüplerinde kanser var veya birincil periton kanseri var ve pelvis dışındaki organlara yayılmış veya büyümüş. Kanser birikintileri cerrahın görebileceği kadar büyüktür, ancak 2 cm'den (yaklaşık 3/4 inç) büyük değildir. (T3b).

Retroperitoneal lenf düğümlerine (N0 veya N1) yayılmış olabilir veya olmayabilir, ancak karaciğer veya dalağın içine veya uzak bölgelere (M0) yayılmamıştır.

IIIC

Kanser bir veya her iki yumurtalıkta veya fallop tüplerindedir veya birincil periton kanseri vardır ve pelvis dışındaki organlara yayılmış veya büyümüştür. Kanser birikintileri 2 cm'den (yaklaşık 3/4 inç) daha büyüktür ve karaciğer veya dalağın (T3c) dışında (kapsül) olabilir.

Retroperitoneal lenf düğümlerine (N0 veya N1) yayılmış olabilir veya olmayabilir, ancak karaciğer veya dalağın içine veya uzak bölgelere (M0) yayılmamıştır.

IVA

Kanser hücreleri, akciğerlerin etrafındaki sıvıda (kötü huylu plevral efüzyon olarak adlandırılır) bulunur ve karaciğer, dalak, bağırsak veya karın dışındaki lenf düğümleri (M1a) gibi başka kanser yayılma alanları yoktur.

IVB

Kanser dalağın veya karaciğerin içine, retroperitoneal lenf düğümleri dışındaki lenf düğümlerine ve/veya akciğerler ve kemikler gibi periton boşluğu dışındaki diğer organlara veya dokulara yayılmıştır (M1b).

Yayınlanma tarihi: 1 Ağustos 2021 Pazar


Sorularınız için

Yandaki formu kullanarak sorularınız için bana ulaşabilirsiniz.