Ulus Ahmet Adnan Saygun cad, Canan Sk., 34340 Beşiktaş İstanbul
Jinekolojik Onkoloji

Doç. Dr. Alper Karalök

1981 yılında doğdum. Orta öğretimimi Adıyaman Anadolu Lisesi’nde yaptım. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasına başladım. 2011 yılında uzman olduktan sonra Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Jinekolojik onkoloji cerrahisi üst ihtisasına başladım. 2014 yılında jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanlık eğitimini bitirip kendi hastanemde jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı olarak görev yaptım.

Görev yaptığım sürede özellikle minimal invaziv cerrahiler üzerine yoğunlaştım. 2018 yılında Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Jinekolojik Onkoloji Bölümünde gözlemci hekim olarak bulundum. Çok sayıda robotik jinekolojik ve jinekolojik onkolojik operasyonlar gözlemledim. 2018 yılında Doçent oldum. Uzman olarak çalıştığım Etlik Zübeyde Hanım kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesinde jinekolojik onkoljik operasyonlar haricinde zor jinekolojik operasyonlar, endometriyozis cerrahisi ve ürojinekolojik operasyonlar konusunda birçok operasyona dahil oldum.

Jinekolojide laparoskopik cerrahi, jinekolojik kanserlerde laparoskopik cerrahi, preinvaziv servikal lezyonlar, over kanseri cerrahisi, nadir görülen over malignensileri, endometrium kanseri’nde sentinel lenf nodu uygulaması, ürojinekoloji özel ilgi alanlarımdır.

Yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde makale kaleme aldım. İki çocuk babasıyım.

Eğitim

 • 2004 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2011 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı,
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, Türkiye
 • 2014 Jinekolojik Onkoloji Yan Dal Uzmanlığı,
 • Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
 • 2018 Ekim Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçentliği (ÜAK)
 • 2018 Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Jinekolojik Onkoloji Bölümü (Temmuz-Ağustos) Robotik Cerrahi (Gözlemci Doktor) NewYork, USA

Deneyim

 • Liv Hospital Ulus (2019)
 • Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Bölümü (2014-2019)
 • Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Bölümü Yan Dal Asistanı (2011-2014)
 • Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Uzman Hekim (2011-2011)
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Araştırma Görevlisi (2005-2011)

Sorularınız için

Yandaki formu kullanarak sorularınız için bana ulaşabilirsiniz.